0 850 840 87 87

PSİKOLOG VE PEDAGOG ÜCRETLERİ

 

Zaman zaman içinde bulunduğumuz zorlayıcı durumlarla baş etmek bizim için kolay olmayabilir. Kendimizi çaresiz, umutsuz, yorulmuş hissettiğimiz zamanlar olabilir. Problemlerimiz yaşam kalitemizi düşürebilir ve hatta günlük yaşantımıza devam etmemize engel olabilir. Yaşadığımız değişimler, eşler arasındaki çatışmalar, travmatik olaylar, kaygılar, iletişim zorlukları gibi pek çok durum psikolojik destek almaya ihtiyaç duymanıza sebep olabilir. Çocuklarda uyum problemleri, davranış bozuklukları, alt ıslatma, tırnak yeme, öfke problemleri psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan durumlardır. Bunlarla beraber depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, öfke kontrol problemleri, bağımlılıklar, yeme bozuklukları sıklıkla psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan durumlar arasında görülmektedir.

Birçok sebepten dolayı psikolojik destek almaktan çekiniyor olabilirsiniz. Bazı duygularla yüzleşmek zor olabilir, maddi olarak bu süreci karşılayıp karşılayamayacağınızdan emin olmayabilirsiniz, yargılanacağınızı ve etiketleneceğinizi düşünebilirsiniz. Fakat terapi tavsiye veya öğüt verme değil; koşulsuz ve yargısız kabulü içeren bir süreçtir.  Terapi kendinizi daha iyi tanıdığınız, problemlerinize farklı bakış açıları geliştirdiğiniz, gücünüzü fark ettiğiniz bir süreçtir. Bu etkiyi hem terapi devam ederken hem de terapi sonunda fark edebilirsiniz. Bu sürecin ne kadar zamanda tamamlanacağı kişiden kişiye ve probleme göre değişmektedir. Süreç sonunda kişi problem çözme becerisi ve iç görü kazanır bu da kişinin değişim ve gelişimini sağlar.

Psikolojik danışma hizmeti farklı ruh sağlığı uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde ruh sağlığı hizmeti verme yetkisi olan uzmanlar psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler ve aile danışmanlarıdır.

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi alanında uzman bir kişi eşliğinde kendi içinize yaptığınız bir yolculuk olarak görülebilir. Terapi süreci arkadaşlarınızla dertleşmekten veya sizi rahatlatan sohbetler yapmaktan farklıdır. Belli etik ilkeler ışığında gelişen profesyonel bir yardım şeklidir. Psikolojik destek alınan süreçte kendinizi keşfedersiniz; duygu ve düşüncelerinizi, temel inançlarınızı, yaşantılarınızın temelini bir uzman yardımıyla fark edersiniz.

Psikoterapi süreci sizi zorlayan bazı duygularla yüzleşmenizi ve bu duygularla baş edebilecek gücü kendinizde bulmanızı sağlar. Bu süreçte terapist sizin için bunları yapmak yerine, kendi gücünüzü kullanabilmeniz için size rehberlik eder. Böylece yaşadığınız problemleri aşmayı ve bilişsel/davranışsal değişim gerçekleştirmek mümkün olur. Bu süreçte uzmanların kullandığı başlıca yöntemler vardır. Bunlar arasında bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi, aile terapisi, cinsel terapi, oyun terapisi önde gelen yöntemlerdir.

Bilişsel davranışçı terapi olumsuz ve işlevsiz düşünce ve davranışları fark ederek bunları olumlu ve işlevli düşünce ve davranışlarla değiştirmeye odaklanır. Uygulama sırasında farklı teknikler ihtiyaca göre kullanılır ve terapide ev ödevleri oldukça önemli bir yer tutar.

EMDR terapisi Türkçe açılımıyla “göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme” olarak adlandırılır. Zihne yerleşen geçmiş anılarla ilgili olumsuz inançları şimdiki zamanda gerçekçi ve olumlu şekilde ele alarak değiştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir.

Aile terapisi çiftler ve aileler arasındaki çatışma ve problemleri çözmeyi amaçlar. Aile ve çiftler arasında sağlıklı iletişim kurma ve çatışma çözme becerilerinin gelişmesini sağlar.

Cinsel terapi cinsel hayatlarında problem yaşayan birey veya çiftlerin sorunlarını ele alır. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceği gibi daha iyi bir cinsel yaşam ve/veya deneyim için de başvurulan bir yöntemdir.

Oyun terapisi çocukların yaşadıkları zorlayıcı durumlarda ve uyum problemlerinde kendini en iyi ifade ediş biçiminin oyun olduğunu varsayar ve bu problemleri çözmek için oyuna başvurur. Çocuk uzman bir kişi eşliğinde oynadığı bu oyunda kendini ifade eder ve problem durumu çözer.

Online Psikolojik Danışma Nedir?

Online veya çevrimiçi psikolojik danışma olarak adlandırılan süreç psikolojik danışma sürecinin sesli veya görüntülü olacak şekilde internet üzerinden gerçekleştirilmesidir. Çoğu zaman danışman ve danışanın farklı şehirlerde yaşadığı veya fiziksel koşulların elverişsiz olduğu zamanlarda tercih edilir. Danışman ve danışan seçilen sesli/görüntülü konuşma uygulamalarını kullanarak seansa katılırlar. Özellikle Covid-19 pandemisiyle beraber sıklıkla tercih edilen çevrimiçi danışma yüz yüze psikolojik danışmayla çok küçük farklara sahiptir. Çevrimiçi psikolojik danışma zaman planlaması, konfor alanından çıkmadan hizmet alma/verme, hem danışan hem de danışman için farklı popülasyonlara kolayca ulaşma gibi yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Online psikolojik danışma ile ilgili merak edilen bir diğer nokta ise online psikolog ücretleri ve online pedagog ücretleridir. Bu noktada psikolog ücreti ve pedagog ücretinin terapistten terapiste göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durum da farklı sosyo-ekonomik düzeydeki pek çok danışana hitap etmesini sağlamaktadır. Özellikle küçük şehirlerde yaşayan ve seçeneği kısıtlı olan kişiler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Psikiyatristler altı yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından psikiyatri alanında uzmanlaşırlar. Hekim oldukları için ilaç yazma yetkileri vardır, çoğunlukla patolojik problemlerle ilgilenirler ve ilaçla tedaviye başvururlar. Psikiyatristler gerekli eğitimleri aldıktan sonra ilaç tedavisinin yanında terapi de yapabilirler. Psikologlar ise fen ve edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümünden mezun olurlar. Lisans eğitiminden sonra psikolojinin alt dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak uzmanlaşırlar. İlaç yazma yetkileri yoktur, psikolojik problemleri terapi yoluyla çözerler. Bunun için de belli terapi eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir.

En İyi Psikolog Seçimi Nasıl Yapılır?

            Ruh sağlığı hizmeti vermek yetkinlik isteyen hassas bir konudur. Bu yüzden psikolojik destek alırken seçilen uzmanın nitelikleri oldukça önemlidir. Çoğu kişi psikolog ararken en iyi psikoloğu bulmak ister. Bu noktada en iyi psikolog nasıl olmalıdır sorusu sıkça gündeme gelir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta seçeceğiniz uzmanın eğitimidir. Öncelikle ruh sağlığı profesyonellerinin almış olması gereken eğitimlere bakmak gerekir.

Psikiyatristler altı yıllık tıp eğitiminin ardından uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatrist unvanı alırlar. Psikiyatristler genellikle hastane veya özel muayenehanelerde terapi ve tıbbi tedavi hizmeti verirler. Psikiyatristler daha çok ilaç kullanımı gerektiren patolojik durumlar söz konusu olduğunda tercih edilmektedir. Psikologlar üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olarak psikolog unvanını alırlar. Klinik psikoloji bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra ise klinik psikolog unvanını elde ederler. Psikolojik danışman olabilmek için üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olmak gerekir. Aile danışmanı unvanını almak içinse lisans eğitiminden sonra ayrıca aile danışmanlığı eğitimi almış olmak gerekir. Bu bölümlerden mezun olmamış ve eğitimleri almamış kişiler ruh sağlığı hizmeti vermemelidir. Psikolojik destek alacağınız uzman bu bölümlerden mezun olmuş bir kişi olmalıdır.

Psikolojik destek alırken bir diğer önemli nokta ise psikolojik destek alacağız uzmanın hangi terapi ekolü ile çalıştığını bilmektir. Bunu öğrenmek alacağınız yardımdan daha yüksek verim elde etmenizi sağlar. Yardım alacağınız uzmana hangi ekolle çalıştığını sorabilir veya internetten araştırabilirsiniz. Ayrıca psikolojik destek alacağınız uzmanın ekolle ilgili eğitimlerini aldığı kişi ve kurumları da araştırmak daha derinlemesine bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bu şekilde hem probleminize hem de size uygun bir süreç olup olmayacağı ile ilgili daha çok fikir sahibi olabilirsiniz.

Psikolojik destek alacağınız uzmanı seçtikten sonra dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta terapi sürecinin ilerleyişi ile ilgilidir. Terapi sürecinde etik ilkelere bağlı kalmak danışanın haklarını korumak için şarttır.

Gizlilik ilkesi terapi için oldukça önemlidir. Terapi sırasında danışan ve danışman arasında konuşulanlar üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Danışanın onayı olmadan derste, kitap bölümünde veya bir sunumda kullanılmak üzere seanslar kayıt altına alınmamalıdır. Kayıt almak ve/veya paylaşmak için danışanın izninin olması şarttır. Gizlilik ilkesi ancak danışanın kendine ve/veya başka birine zarar verme ihtimali olduğunda bozulabilir. Terapi süreciyle ilgili bir diğer önemli nokta koşulsuz kabuldür. Danışan terapi sürecinde cinsiyet, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik düzey, engelli olmak gibi özellikleri ile kesinlikle yargılanmaz ve danışana ayrımcılık yapılmaz.

Danışan ve danışman arasındaki ilişki terapi ile sınırlı olmalıdır. Flört veya arkadaşlık gibi bir ilişki kurulmamalı, psikolojik destek veren uzman birden fazla aile bireyi ile seans yapmamalıdır (bireysel terapi söz konusu olduğunda). Dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de seans düzeniyle ilgili sınırlar oluşturmaktır. Psikolojik destek alacağınız uzman sizi seansların ne zaman, nerede ve ne sıklıkta olacağı, seansların süresi ve ücretleri ile ilgili bilgilendirmelidir.

Nitelikli eğitim, gizlilik, koşulsuz kabul, yargısızlık, danışan-danışman ilişkisinin sınırlarının çizilmesi, terapi süreci ile ilgili net bilgilendirme yapılması iyi bir ruh sağlığı uzmanında olması gereken özelliklerdir. Seçeceğiniz uzmanın bu özellikleri taşıyor olması gerekir, bu niteliklere sahip olmayan kişiler terapi yapmaya uygun değillerdir. Psikolojik destek alacağınız uzmanın bu özellikleri taşıyor olması hem danışan olarak sizin haklarınızın korunmasını hem de terapi sürecinin verimli geçmesini sağlar.

Unutmamak gerekir ki en iyi psikolog uyum sağlayabildiğiniz ve kendinizi açmakta zorluk çekmediğiniz psikologdur. Uzmanın nitelikli eğitimler almış olması ve meslek etiğine uygun davranmasının yanı sıra sizin kendinizi seansta nasıl hissettiğiniz de belirleyicidir. Dolayısıyla bir psikolog herkes için en iyi psikolog olmayabilir.

Psikoloğa Giderken Nasıl Hazırlanmalısınız?

Başlangıçta en önemlisi ne için terapiye başvurduğunuzu belirlemektir. Kafanız bu konuda karışık olabilir, sizi zorlayan durumlarla ilgili etraflıca düşünmek odak problemi bulmayı kolaylaştıracaktır. Probleminizi netleştirdikten sonra terapi sürecinde ve sonunda kendinizle ilgili nelerin değişmesini istediğinizi düşünmelisiniz. Mevcut durumda sizi rahatsız eden şeyler neler, rahatsızlık veren durumları nasıl değiştirebilirim, bu durumların benim duygu, düşünce ve davranışlarımla bağlantılı olan tarafları neler gibi sorular terapide değişmesini istedikleriniz hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Aynı zamanda değiştirmek istediğiniz şeyler yani terapi amaçlarınız terapi sürecinin şekillenmesinde de oldukça etkili olacaktır.

Psikologla veya Pedagogla Seansınızdan Daha Çok Faydalanmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

            Terapiye başlarken seçtiğiniz uzmanın sizi değiştireceğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat terapi süreci uzmanın sizi belli bir yöne doğru yönlendirdiği bir süreçten çok size rehberlik edeceği bir süreçtir. Bu yüzden terapiye gelirken motivasyonunuz, gönüllü olmanız, iletişim kurmaya yönelik bakışınız oldukça önemlidir. Karşılıklı bir etkileşim içerisinde ilerleyen bu süreçte terapist kadar sizin göstereceğiniz özen oldukça önemlidir. Terapi zamanını ve düzenini aksatmamak, şeffaf bir şekilde paylaşımda bulunmak, terapistin verdiği ödevleri atlamamak, terapide üstünde durulan konuları günlük yaşamınıza aktarmak yapabilecekleriniz arasındadır. Bununla beraber seanstan önce geçmiş seans üzerinde düşünerek bir sonraki seansa hazırlanmak, yaşadığınız problemle ilgili bilgi almak için kitap ve yazılar okumak, seanslar arasında kafanıza takılan şeyleri not alarak bir sonraki seansta paylaşmak da terapi sürecinin verimli geçmesi için yapabilecekleriniz arasındadır. Terapiden daha fazla faydalanmak için dürüstlük ve devamlılık da oldukça önemlidir.

Psikolog veya Pedagoga Kaç Seans Gitmeliyim?

Terapiye başlarken merak edilen bir konu da terapinin kaç seans süreceğidir. Danışan olarak belirli ne kadar süre terapiye devam edeceğini bilmek isteyebilirsiniz. Terapi seanslar haftada bir veya iki kez ortalama 40-60 dakika olarak planlanır. Bununla beraber seansların ne kadar süre devam edeceği danışana bağlıdır. Terapiye getirilen problem durumu, kişinin motivasyonu, potansiyeli gibi pek çok faktör terapi süresini etkiler. Standart şekilde belli bir seans sayısı söylemek genelde pek mümkün değildir. Her kişi, kişinin problemi, problemle baş etme gücü, problemle baş etme şekli birbirinden farklıdır. Bu doğrultuda seans sayısı değişecektir.

Psikolog Ücretleri ve Pedagog Ücretleri

Terapi almaya karar verdiğinizde bir diğer önemli faktör seans ücretleridir. Seans ücretleri şehirden şehre göre değişiklik gösterebilmektedir. Psikolojik danışma süreci danışan ve danışman için devamlılığın önemli olduğu bir süreçtir. Bu sebeple seans ücretleri merak edilen bir durumdur. Seans ücretleri uzmanların eğitimine, uzmanlık düzeyine, hizmet sunulan bölgeye göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Her şehirde pek çok farklı kişiye hitap eden uzmanlar bulunmaktadır. Aşağıda farklı şehirlerde psikolog, psikiyatrist, pedagog, aile terapisi, cinsel terapi için ücret aralıkları gösterilmiştir.

KONYA PSİKOLOG ÜCRETLERİ / KONYA PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Psikolog ve pedagoglar alanlarında çeşitli eğitimler alarak uzmanlaşırlar. Danışana sunulan psikolojik destek hizmeti bu eğitimler ve tecrübe ile daha nitelikli hale gelir. Terapi ücretleri sunulan hizmetin kalitesini belirlememekle beraber danışan için sürecin önemli bir parçası olabilmektedir. Bu noktada Konya psikolog ücretleri, Konya aile terapisi ücretleri, Konya cinsel terapi ücretleri gibi başlıklar merak edilmektedir. Konya’da da terapi hizmeti sunan pek çok uzman bulunmakta; Konya psikolog ücretleri 250 – 1300 TL, pedagog ücretleri 250 – 1500 TL arasında değişmektedir. Psikiyatrist, aile terapisti ve cinsel terapist ücretleri de tabloda görülmektedir.

Seans Saati

 

Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog

 

250 1300
Psikiyatrist

 

350 1500
Pedagog

 

250 1200
Aile terapisi

 

400 1500
Cinsel terapi

 

400 1400

 

ANKARA PSİKOLOG ÜCRETLERİ /ANKARA PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Ankara başkent olması sebebiyle pek çok farklı meslek ve yaş grubundan kişilerin yaşadığı büyük bir şehirdir. Bu durum psikolojik destek almaya ihtiyaç duyan kişilerin de oldukça çeşitli olmasına yol açar. Ankara psikolog ücretleri 300 – 1300 TL arasında, Ankara psikiyatrist ücretleri 400 – 1500 TL arasında, Ankara pedagog ücretleri 300 – 1250 TL arasında, Ankara aile terapisi ücretleri 400 – 1600 TL arasında, Ankara cinsel terapi ücretleri 400 – 1600 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 300 1350
Psikiyatrist 400 1500
Pedagog 300 1250
Aile terapisi 400 1600
Cinsel terapi 400 1600

 

ANTALYA PSİKOLOG ÜCRETLERİ /ANTALYA PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Antalya hem nüfus olarak kalabalık olması hem de turizm sebebiyle sıkça tercih edilmesiyle oldukça önemli bir kenttir. Pek çok ilçesi bulunmakta ve gün geçtikçe gelişmeye devam etmektedir. Bu durum şehirde yaşayan nüfusun ihtiyaç ve beklentilerini de çeşitlendirmektedir, terapi de bu ihtiyaçlardan biridir. Antalya psikolog ücretleri 250 – 1300 TL arasında, Antalya psikiyatrist ücretleri 350 – 1500 TL arasında, Antalya  pedagog ücretleri 250 – 1200 TL arasında, Antalya  aile terapisi ücretleri 400 – 1500 TL arasında, Antalya cinsel terapi ücretleri 400 – 1400 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 250 1300
Psikiyatrist 350 1500
Pedagog 250 1200
Aile terapisi 400 1500
Cinsel terapi 400 1400

 

İZMİR PSİKOLOG ÜCRETLERİ/ İZMİR PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

İzmir ülkemizin en büyük ve gelişmiş kentleri arasındadır. Nüfus çeşitliliği ve yoğunluğu burada yaşayan kişilerin de farklı özellik ve ihtiyaçlara sahip olduğunu ortaya koyar. Bu ihtiyaçlara yönelik olarak gelişen hizmetler de çeşitlilik gösterir. İzmir’de psikolog ücretleri 300 – 1300 TL arasında, İzmir psikiyatrist ücretleri 400 – 1500 TL arasında, İzmir pedagog ücretleri 300 – 1250 TL arasında, İzmir aile terapisi ücretleri 400 – 1500 TL arasında, İzmir cinsel terapi ücretleri 400 – 1400 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 300 1300
Psikiyatrist 400 1500
Pedagog 300 1300
Aile terapisi 400 1500
Cinsel terapi 400 1400

 

İSTANBUL PSİKOLOG ÜCRETLERİ /İSTANBUL PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

İstanbul kozmopolit yapısı, gelişmişliği ve çok katmanlılığıyla oldukça önemli bir şehirdir. Uzun yıllardır göç almaya devam eden şehirde nüfus yoğunluğu oldukça yüksektir. bu yoğunluk hem çalışan hem de öğrenci nüfusunda pek çok farklı beklentiyi beraberinde getirir. Psikoterapi hizmetleri de bu yoğunluktan etilenmiş ve oldukça çeşitlenmiştir. İstanbul psikolog ücretleri 350 – 1400 TL arasında, İstanbul psikiyatrist ücretleri 400 – 1600 TL arasında, İstanbul pedagog ücretleri 300 – 1300 TL arasında, İstanbul aile terapisi ücretleri 450 – 1500 TL arasında, İstanbul cinsel terapi ücretleri 450 – 1400 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 350 1400
Psikiyatrist 400 1600
Pedagog 300 1300
Aile terapisi 450 1500
Cinsel terapi 450 1400

 

BURSA PSİKOLOG ÜCRETLERİ / BURSA PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Ekonomik açıdan oldukça gelişmiş olan Bursa turizm faaliyetlerinin de aktif olduğu bir kenttir. Bursa’da psikoterapi almak isteyen kişiler için pek çok seçenek bulunur. Bursa psikolog ücretleri 250 – 1300 TL arasında, Bursa psikiyatrist ücretleri 350 – 1500 TL arasında, Bursa pedagog ücretleri 250 – 1200 TL arasında, Bursa aile terapisi ücretleri 400 – 1500 TL arasında, Bursa cinsel terapi ücretleri 400 – 1400 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati

 

Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog

 

250 1300
Psikiyatrist

 

350 1500
Pedagog

 

250 1200
Aile terapisi

 

400 1500
Cinsel terapi

 

400 1400

 

 

 

ADANA PSİKOLOG ÜCRETLERİ / ADANA PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Adana oldukça önemli bir kültür ve sanayi bölgesidir. Pek çok ile komşu olan Adana en kalabalık nüfusa sahip şehirlerimizden biridir. Adana psikolog ücretleri 200 – 1200 TLarasında, Adana psikiyatrist ücretleri 350 – 1500 TL arasında, Adana pedagog ücretleri 200 – 1200 TL arasında, Adana aile terapisi ücretleri 350 – 1400 TL arasında, Adana cinsel terapi ücretleri 350 – 1300 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 200 1200
Psikiyatrist 350 1500
Pedagog 200 1200
Aile terapisi 350 1400
Cinsel terapi 350 1300

 

Aşağıda Mersin, Burdur, Isparta, Aksara, Karaman illerine ait psikolog/pedagog ücret aralığı tablo şeklinde yer almaktadır.

MERSİN PSİKOLOG ÜCRETLERİ / MERSİN PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Mersin bir liman kenti olarak sadece ülkemiz için değil Akdeniz için oldukça önemli bir merkezdir. Liman kenti olması pek çok farklı ülkeden insana ev sahipliği yapmasına sağlamıştır. Bu durum da psikolojik destekle ilgili ihtiyaçların oldukça çeşitli olmasına yol açar. Mersin psikolog ücretleri 200 – 1100 TL arasında, Mersin psikiyatrist ücretleri 300 – 1300 TL arasında, Mersin pedagog ücretleri 250 – 1200 TL arasında, Mersin aile terapisi ücretleri 300 – 1000 TL arasında, Mersin cinsel terapi ücretleri 300 – 1000 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 200 1100
Psikiyatrist 300 1300
Pedagog 250 1200
Aile terapisi 300 1000
Cinsel terapi 300 1000

 

BURDUR PSİKOLOG ÜCRETLERİ / BURDUR PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Burdur Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin kesişiminde yer alan 10 ilçeye sahip bir şehirdir. Psikolojik danışma için seçenekler bulunmakla beraber çevrimiçi psikolojik danışma da tercih edilen bir yöntemdir. Burdur psikolog ücretleri 200 – 900 TL arasında, Burdur  psikiyatrist ücretleri 300 – 1100 TL arasında, Burdur pedagog ücretleri 200 – 900 TL arasında, Burdur aile terapisi ücretleri 250 – 1000 TL arasında, Burdur cinsel terapi ücretleri 250 – 1000 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 200 900
Psikiyatrist 300 1100
Pedagog 200 900
Aile terapisi 250 1000
Cinsel terapi 250 1000

 

ISPARTA PSİKOLOG ÜCRETLERİ / ISPARTA PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Isparta’da hem hastanelerde hem de özel merkezlerde psikolog ve psikiyatrist ile görüşmek mümkündür. Seçenekler oldukça çeşitli olmakla beraber seans ücretleri de çeşitlilik göstermektedir. Isparta psikolog ücretleri 200 – 900 TL arasında, Isparta psikiyatrist ücretleri 300 – 1100 TL arasında, Isparta pedagog ücretleri 200 – 900 TL arasında, Isparta aile terapisi ücretleri 250 – 1000 TL arasında, Isparta cinsel terapi ücretleri 250 – 1000 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 200 900
Psikiyatrist 300 1100
Pedagog 200 900
Aile terapisi 250 1000
Cinsel terapi 250 900

 

AKSARAY PSİKOLOG ÜCRETLERİ /AKSARAY PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Aksaray İç Anadolu’da Konya ve Kayseri gibi büyük şehirlere yakın bir şehirdir. Terapi almak için il merkezindeki uzmanlar tercih edilebileceği gibi çevredeki yakın şehirler ve çevrimiçi terapi de tercih edilen seçenekler arasındadır. Aksaray psikolog ücretleri 150 – 800 TL arasında, Aksaray psikiyatrist ücretleri 200 – 1100 TL arasında, Aksaray pedagog ücretleri 150 – 750 TL arasında, Aksaray aile terapisi ücretleri 200 – 900 TL arasında, Aksaray cinsel terapi ücretleri 200 – 800 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 150 800
Psikiyatrist 200 1000
Pedagog 150 750
Aile terapisi 200 900
Cinsel terapi 200 800

 

KARAMAN PSİKOLOG ÜCRETLERİ / KARAMAN PEDAGOG ÜCRETLERİ 2022-2023

Karaman 6 ilçesi olan, Konya, Antalya ve Mersine komşu bir kenttir. Şehirde çeşitli psikolojik danışma merkezleri bulunmaktadır. Karaman psikolog ücretleri 150 – 800 TL arasında, Karaman psikiyatrist ücretleri 200 – 1000 TL arasında, Karaman pedagog ücretleri 150 – 750 TL arasında, Karaman aile terapisi ücretleri 200 – 900 TL arasında, Karaman cinsel terapi ücretleri 200-800 TL arasında değişmektedir.

Seans Saati Minimum Seans Ücretleri Maksimum Seans Ücretleri
Psikolog 150 800
Psikiyatrist 200 1000
Pedagog 150 750
Aile terapisi 200 900
Cinsel terapi 200 800

 

Psikolog ve Pedagog ücretleri hakkında daha detaylı bilgi için;
optimumpsikoloji.com.tr/psikolog-pedagog-ucretleri-2022-2023/
sayfamızı inceleyebilirsiniz.


No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.